Vei 1 Anlegg AS tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte.  

Enten du skal bygge nytt hus, tilbygg eller kanskje en garasje er det lønnsomt å ha en profesjonell entreprenør som kan ivareta graving og grunnarbeid.


Vi har gravemaskiner og utstyret som trengs, så det er ingen jobb som er for stor, og ingen for liten. Gjennom flere år har vi utført de fleste typer oppdrag for private huseiere og profesjonelle utbyggere, og innehar sentral godkjenning for graving og grunnarbeid.

Eksempler på oppgaver vi utfører:

  • Utgraving av tomt
  • Legging av vann og kloakk
  • Alle nødvendige innmålinger
  • Drenering og legging av drenerende masser rundt hus
  • Graving for oppsetting av mur og støttemur
  • Opparbeiding av innkjørsel
  • Steinlegging

Vi er totalleverandør av gravetjenester, så om du selv har en travel hverdag kan du overlate ansvaret for arbeidet til oss, så kan du konsentrere deg om andre ting og være sikker på at jobben blir gjort ordentlig.