Om oss

Vi ble etablert i 2018 og har frem til i dag hatt stor utvikling.

Vi har over flere års erfaring innen entreprenørbransjen som gir deg en stor trygghet når jobben blir utført. Vi er meget effektive. Det betyr at du alltid får godt betalt for investeringen i jobben du bestiller.
Vi har god kompetanse og lang erfaring. Med oss kan du være trygg på at jobben blir utført 100 % hele veien!

Tjenester

Graving

Vei 1 Anlegg AS tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hager og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en ...

Drenering

Vi utfører graving av dreneringsgrøfter, og arbeider selvsagt med nøyaktighet for å forhindre skader på bygninger eller uteareal. Drenering av grunnen rundt en boligs grunnmur er viktig for å forebygge ...

Belegningsstein

Vei 1 Anlegg AS kan bistå med alt innen steinarbeid. Stein og skifer er et flott element i hager og uteanlegg. Vi er en totalleverandør av uteanlegg, alt i fra ...

Murerarbeid

Vi utfører også murarbeid, både i naturstein og betong. Vi kan lage forskalingsmurer og støttemurer, alt etter dine behov.   Vei 1 Anlegg AS påtar seg alle typer murerarbeid. Bedriften har ...

Anleggsgartner

Vei 1 Anlegg AS stiller med fagfolk som steller hagen for deg. Vi kan anlegge ny plen eller oppgradere gammel plen og hage. Vi kan levere sollet og usollet jord og ...

Massetransport

Vei 1 Anlegg AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ...

Sanering av gamle oljetanker

Vi utfører rensing, sanering og kontroll av fyringsoljetanker og spilloljetanker. Gamle oljetanker som graves opp må etter forskriftene rengjøres. Det må også skrives ut et tanksertifikat på at tanken er rengjort og fri for gasser for at vi skal kunne levere den på avfallsplassen. Det foretas også en måling etter rengjøringen, tanken er da klargjort og klar for levering. Nedgravde olje/parafin og fyringsolje tanker kan tetthetsprøves og godkjennes for videre bruk. Vi har kvalifikasjon og utstyr til dette. ...

Brøyting

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at veibanen blir brøytet og saltet. Det er viktig at veien blir behandlet fort, før det oppstår ulykker. Vei 1 Anlegg AShar lang erfaring innen brøyting, og arbeider effektivt og presist. Vei 1 Anlegg AS kan måke snø ved inngangspartier, trapper og gangveier med håndredskap. Snømåkingen utføres med spade, kost, barkespade og snøfreser. Flere av våre kunder kjøper en kombinasjon av snømåking og brøyting, hvor vi fjerner ...